Din yttre situation är en reflektion av ditt inre. Jag vill erbjuda ett tryggt rum för att komma i kontakt med djupare delar av dig själv, så att du kan utveckla din inneboende potential och förändra de omedvetna strategier som hindrar dig. Först på den nivån sker verklig och varaktig förändring i din livssituation, i dina rleationer och hur du mår. I den andan erbjuder jag följande:Parsamtal, psykoterapi eller handledning (I Göteborg samt via Skype eller Zoom): Det är för dig som söker djupare förståelse för vem du är och vad du vill med ditt liv; som vill leva mer sant och helhjärtat. Våra skuggsidor skapar motsatser; konfliktfyllda relationer när vi önskar enkelhet och kärlek, motgång när vi önskar framgång, osv. Detta är en möjlighet att förändra det som inte fungerar i ditt liv och öppna upp för att uppleva djupare kärlek, glädje, kreativitet, livslust och närvaro. Det är för dig som undrar över existensen och vill förstå din plats i den. I parrelationen triggas ofta de djupaste känslomässiga såren; men i det ligger samtidigt en möjlighet till läkning. Du är också välkommen om du vill utforska detta med din partner, för att uppnå större förståelse, intimitet och kärlek tillsammans - eller kanske en djupare förståelse för varför ni behöver gå skilda vägar. 


Oas samtalskvällar i Göteborg: I en liten grupp utforskar vi tillsammans hur vi kan förstå oss själva och varandra bättre. Tillsammans skapar vi en oas för djupare förståelse och förändring; ett vattenhål för glädje, kreativitet och kärlek. Det sker genom meditation och samtal med möjlighet att ta upp personliga frågor. För närvarande träffas gruppen på onsdagkvällar 19.00-21.00. (drop-in 19.00-19.30) Vårens tillfällen är 5, 19, 26 feb, samt 18 & 25 mars.


Retreater i St Birgitta Kloster, Maribo, Danmark: Under retreaten kommer du att arbeta med dig själv i grupp och på egen hand. Vi kommer att träffas för samtal, meditation och pratkiska övningar under dagen, med tid för självreflektion emellan. För att understödja processen är vi i tystnad övrig tid. Meditation och samtal i grupp har en stor potential att nå på djupet, och förändra omedvetna strategier och föreställningar. Tillsamans skapar vi ett tryggt rum som främjar utveckling, kreativitet och kärlek och bidrar till djupare förståelse och förändring. Det blir möjligt att öppna sig för en djupare kontakt med sig själv och den inneboende potential som finns där - men också att se och ta ansvar för de skuggsidor som skapar motsatser; konfliktfyllda relationer när man önskar enkelhet och kärlek oscv. Syftet är att du ska få en möjölighet att fördjupa din relation till dig själv och andra och skapa det liv du vill lea. Jag kommer att pratat om hur vi kan hjälpa oss själva att bli mer autentiska och läka känlsomässiga sår som ligger bakom dåligt mående, svårigheter i relationer eller på andra områden. Jag kommer leda gruppsamtal med möjlighet att ställa personliga frågor utifrån din livssituation och det du önskar förändra. Retreaterna kommer att hållas på Sankt Birgitta Kloster, en unik plats som är dedikerad åt stillhet och kontemplation, viklet underlättar att nå en djupare kontakt inåt. Retereaten i sig har ingen religiös inriktgnin; utan syftar till att öppna upp för egna upplevelser och erfarenehter, där existentiella frågor har en naturligt plats. Klostret ligger vackert vid en sjö, nära till varndringsstigar. Retreaten startar Torsdagkväll kl 17.30 och avslutas med lunch ca 12.00 på söndagen.

I år blir det två retreater; 28-31 maj samt 15-18 oktober. 


För mer info om St Birgitta Kloster:

http://www.sanktbirgittakloster.dkFöreläsningar: Du är välkommen att kontakta mig om du vill arrangera en föreläning med mig inom de ämnen som jag gärna talar om: Mindfulnesss och hur vi kan leva i harmoni oavsett av yttre omständigheter. Jag talar också gärna om vikten av inre förändring för att vi ska kunna åstadkomma yttre förändring; såväl i vårt eget liv som globalt.


Copyright © All Rights Reserved